Genomförda seminarier

Genom tre seminarier i Visby, Stockholm och Göteborg, inom ramen för utvecklingsprojektet Kulturella rendezvous och med målet att komma närmare möjliga vägar för kultur- och vårdsektorn att samverka, har frågor dryftats och sakkunskap hämtats in. Genom seminarierna har vi kunnat etablera små plattformar för vård- och kulturmöten där respektive sektors professionella villkor har respekterats.

Välkommen att ta del av programmen här.

 

DEL 1, 2014, Visby/Almedalen

Video: Seminarium i Almedalen (2014) ”Nya vägar till ökad livskvalitet – att åldras med konsten och kulturen närvarande”

Video: Paneldiskussion från Almedalen (2014) ”Människan som kulturell varelse genom hela livet”

Medverkande:

Daniel Brattgård – sjukhuspräst Sahlgrenska universitetssjukhus samt fd sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd

Helena Wessman – konserthuschef Berwaldhallen

Wilhelmina Hoffman – direktör Svenskt Demenscentrum och verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet

Kerstin Brunnberg – ordf Kulturrådet

Elisabeth Lax – divisionschef kultur och utbildning Norrbottens läns landsting

Mats Svegfors – styrelseledamot Betaniastiftelsen

Marika Holm – dipl. uttryckande konstterapeut

Ewa Karlsson – verksamhetsutvecklare äldreomsorgen Piteå kommun

Roger Norén – konserthuschef Studio Acusticum i Piteå

Ulrika Lind – verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvarig Kulturella rendezvous

 

DEL 2, 2015, Stockholm

Video: Seminarium i Konserthuset Stockholm (2015): ”Den digitala kulturarenan – ett sätt att fortsätta leva”, del 1 och del 2.

 

Staffan Forssell – GD Kulturrådet

 

Johan Sundelöf – geriatriker och specialist inom palliativ medicin

Stefan Forsberg – konserthuschef Stockholms konserthus

Anna Starbrink – hälso- och sjukvårdslandstingsråd samt kulturlandstingsråd

Lena Malmfors – ordf. Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken i Stockholm/Musikaliska, fd kommundirektör i Ekerö

Fredrik Alm – verksamhetschef Vasahemmet i Göteborg

 

DEL 3, 2015, Göteborg

Medverkande:

Mimmi Karlsson – aktivitetsansvarig Vasahemmet Göteborg

Fredrik Alm – verksamhetschef Vasahemmet i Göteborg

Anci Sandell, lektor i musikterapi, Kgl. Musikhögskolan i Stockholm

Ingrid Hammarlund, lektor i musikterapi, Kgl. Musikhögskolan i Stockholm

Staffan Rydén – kulturchef Västra Götalandsregionen

Urban Ward – kommunikationschef Göteborgs symfoniker

Ola Sigurdson – föreståndare Kultur och hälsa, Göteborgs universitet

Livet Nord – musiker, fd ordf Musikcentrum Väst

 

m fl

 

 

 

 

 

Annonser