Barn- och ungdomsfilm på sjukhus

Genom ett samarbete med BUFF Filmfestival kommer barn och unga på sjukhus att kunna ta del av biofilm. ”I festivalens biomörker får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus.”

Inför nästa filmfestival i mars 2017 planerar BUFF filmvisningar på riktig duk på tre sjukhus i Skåne, och vår förhoppning är att några filmer ska kunna visas även utanför festivalperioden via Kulturarenan för att nå ännu fler barn. Genom samarbetet får Kulturarenan tillgång till ett högkvalitativt innehåll för barn och unga, samtidigt som BUFF kan ta del av Betaniastiftelsens nätverk inom vård och omsorg. Det ser vi fram emot! Läs mer om vad en BUFF-film är.

Annonser

Samtal i vården om kultur på skärm

Under december och januari samarbetar Betaniastiftelsen med Ingrid Hammarlund, lektor i musikterapi, sakkunnig inom kultur och hälsa och fd ämnesansvarig på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Med Ingrids hjälp förs samtal på bl a Sunderby sjukhus i Luleå samt Stockholms sjukhem och boendet Löjtnantsgården i Stockholm kring kultur på skärm och vad den har för betydelse och utrymme. Samtalen ska ligga till grund för ett handledningsmaterial som kommer att publiceras på Kulturarenan i samband med lansering, våren 2017.

Statens roll?

Vi är mycket tacksamma för det stöd som Kulturrådet har givit för utvecklingsarbetet kring digitala kulturlösningar för vårdmiljöer. Förra veckan träffade vi, i samma möte, tjänstemän från kultur- och socialdepartementet, för att diskutera hur den tjänst vi utvecklar bäst kan finansieras på sikt; viktigt för oss är att våra insatser kommer människor till del, och inte fastnar i förvaltningsstuprör eller i teknikutvecklingens väntrum. Vi tackar departementsrepresentanterna för en mycket bra diskussion om detta, och ser med tillförsikt fram emot ett gemensamt ansvar för både produktions- och distributionsfrågan framöver.

Dialog med eHälsomyndigheten

ehalsa-tecknad

Om regeringens och SKL:s vision om att Sverige år 2025 ska vara världsbäst på e-hälsa måste konsten och kulturen finnas med – det är vi helt överens om. Att kulturtillgång ökar välbefinnande och livskvalitet för människor i vården, att mjuka värden spelar roll i personcentrerad vård, är viktiga insikter när vi skapar Kulturarenan – en tjänst inom e-hälsa. I dialog med myndigheten tittar vi bland annat på möjligheten till gemensamma informations- och kommunikationsinsatser.

eHälsomyndigheten har i uppdrag att arbeta för ”ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg”. En viktig uppgift är att ”leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå” samt att ”bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen”.

”att man fortfarande lever medan man lever”

Så säger en äldre person, som har tagit del av våra testsändningar, om varför det är så viktigt med daglig kulturtillgång i vården.

En person i personalen på ett vård- och omsorgsboende konstaterar att

De flesta tar del av kultur via TV. De flesta är så dåliga när de kommer. De orkar inte utöva själva. Kultur via TV/webb är därför högaktuellt.

Vidare beskriver hen betydelsen.

När man är i vården är det fort gjort att vården blir det centrala. Då blir det att man förlorar kultur och det existentiella. Det är viktigt med kultur, för man känner sig som del i ett sammanhang, för att må gott. Lätt att det faller bort. Det blir torftigt. Olika former av kultur gör att man verkligen mår bra. Vård handlar inte bara om mat, mediciner, omvårdnad, såromläggning osv., det handlar också om helhetssyn och att på olika sätt se den enskilda människan och arbeta för att den ska må bra. Den svåra delen är hur man ska få den här personen att känna att man lever ett liv fast ”jag är så svårt sjuk”; att känna man mår mår gott fast man inte kan bli frisk. Utmaningar är bland annat att det är ont om utbildad personal. Personcentrerad vård är avgörande många gånger. En mycket kvalificerad uppgift som är viktig är att värna om kompetensutveckling även i fortsättningen i vård och omsorg, och se värdet av till exempel olika sätt att förmedla kultur till dem som inte kan ta sig till kulturscenerna.

E-hälsa: Ny nättjänst för kultur i vården

Idag konstaterade Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L) i SvD att ”Svensk sjukvård håller på många sätt inter­nationell toppklass, men ligger hopplöst efter övriga samhället på it-områ­det”. Vidare konstateras att ”samtidigt som vården ger goda resultat, måste vi bli bättre på tillgänglighet och bemötande”. Läs hela artikeln här.

Tillgänglighet och bemötande handlar om att se människan i vårdsituationen, något som är centralt när vi nu går vidare och under hösten skapar en nättjänst för kultur i vården som en tjänst inom e-hälsa. Med  erfarenheter från vårens testsändningar av kulturutbud till vårdmiljöer, samt med sammanvävd kompetens inom vård, kultur och teknik, har vi god insikt i hur ett vårdperspektiv på digitalt förmedlad kultur kan se ut.

Tjänsten innefattar

– ett samlat kulturutbud från våra svenska scener (on demand)
– ett tydligt vårdperspektiv för bra tillgänglighet
– god användarvänlighet – lätt att använda för både sjuka, personal och närstående på sjukhus, i omsorgen och i hemmet, samt lätt att hitta i utbudet utifrån stämningslägen och uttryck
– introduktions- och presentationsmaterial kring kulturutbudet, samt underlag för samtal och reflektion
– handledningsmaterial för användning av digital kultur i vården samt hur digitala och andra kultur i vården-aktiviteter kan samspela, t ex bokning av artister, föreställningar och andra kulturbesök
– regionala inspirations- och utbildningsdagar för att ta vara på och sprida regionalt utvecklade metoder och kunskap
– andra e-hjälpmedel för ökad närvaro av kultur i vårdmiljöerna

Läs mer om utvecklingen här.

 

 

Med IP Only i Almedalen

Vi bygger det rikstäckande fibernät Sverige så väl behöver. En digital infrastruktur som är öppen och neutral på riktigt. Med fri konkurrens, där alla leverantörer av digitala tjänster är välkomna. I ett allt mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt och starkt Sverige. 

Så beskriver fiberleverantören IP Only sitt arbete. Tillsammans med IP Only för vi nu dialog om konstens funktion för människan i vården, om digital utveckling och om vår framtida kulturtjänst inom e-hälsa. Betaniastiftelsens Johan Sundelöf, överläkare, medverkar i IP Onlys frukostseminarium i Almedalen den 4 juli under rubriken ”Digital kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva!”

Det moderna välfärdssverige – ett frukostseminarium om hälsotjänster via bredband.

IP-Only har tagit ett stort kliv framåt för att leverera samhällsnytta i form av fibertjänster till kunder med stora krav på informationsförsörjning och säkerhet. Detta i och med att man blir ny leverantör för Sjunet, ett nationellt kommunikationsnät för sammankoppling av alla aktörer inom vård- och omsorg i Sverige. Avtalet med SKL – Sveriges kommuner och landsting – omfattar alla landsting, kommuner, privata vårdgivare och apotek etc som har behov av att säkert kunna överföra information inom e-hälsa.