Kulturella rendezvous

SLUTRAPPORT OCH VIDAREUTVECKLING

”… att leva medan man fortfarande lever.”

År 2014-2016 drevs ett utvecklingsarbete med syfte att öka närvaron av konst och kultur i vårdmiljöer: Kulturella rendezvous. Välkommen att ta del av SLUTRAPPORT, plattformen för testsändningar till vården (2016) och innehåll i genomförda seminarier. Se sammanfattning nedan.

 

 

Projektet har resulterat i Kulturarenan.

En samlingsplats för kultur på skärm för den som inte kan ta sig till de offentliga kulturscenerna. Särskilda insatser görs för människan i vården, för närstående och vårdpersonal, i slutenvård, inom omsorgen och i hemmet. Genom Kulturarenan kan man möta olika konstnärliga uttryck, oavsett hälsotillstånd eller livssituation. Handledning i syfte att stärka användandet av kultur i vården erbjuds vårdgivare. Kulturarenan utvecklas kontinuerligt i samverkan med vård- och kulturaktörer. I och med Kulturarenan tar kulturen plats inom e-hälsa.

Ibland ändras livets förutsättningar och människor behöver vård. I Sverige befinner sig ca 830 000 personer årligen inom slutenvård, och ca 250 000 i vård på boenden eller i hemmet. Lägg därtill närstående och personal. Antalet vårddygn per år är sammanlagt ca 7 miljoner.

Kulturarenan blir en plattform både gällande digital tillgång och för att främja möjligheterna till kulturbesök. Betaniastiftelsen finansierar produktion av online-tjänsten (non-profit) som är gratis för användaren, men offentlig finansiering behöver komma in för att säkra långsiktig drift, angelägenhet över hela landet och mångfald i utbudet.

En vetenskaplig studie kring användning av Kulturarenan samt utbildningsbehov hos vårdpersonal utförs av KMH med stöd från Getriatriska fonden 2017. Dialog förs med eHälsomyndigheten om hur kulturtjänsten kan hanteras i om e-hälsa.

Sammanfattning Kulturella rendezvous – Slutrapport

Sedan 2014 har ett utvecklingsarbete bedrivits för ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer via digital förmedling. Parter: Studio Acusticum/Piteå kommun i samarbete med Region Norrbotten och Betaniastiftelsen med stöd från Kulturrådet.

Projektet gavs namnet Kulturella rendezvous för att signalera det kärleksfulla möte som kan uppstå dels när människan individuellt möter konsten och kommer i kontakt med sitt inre, dels när vi kommer samman i gemenskap kring en föreställning och det goda eller skavande samtalet uppstår, för konsten kan inspirera till båda. Projektet har byggt på tydliga visioner och lyhördhet, och antagit utmaningar med arbetslust.

Kulturella rendezvous har tagit avstamp i att daglig tillgång till kultur kan öka livskvaliteten samt hur kulturinstitutionernas produktioner kan nå ända fram till personer i vården. I samarbete med kulturinstitutioner som själva producerar för skärm har vi under en testperiod förmedlat konserter och föreställningar via IPTV till två sjukhus i Norrbotten och till ett antal vård- och omsorgsboenden i Piteå, Luleå, Jönköping och Göteborg. I dialog med vården har även lagts en grund för aktivering kring kulturutbudet.

Ett övergripande mål har varit att visa på framgångsrik samverkan mellan civilsamhälle, det offentliga och kulturella och kreativa näringar (KKN).

I projektet har genomförts tre större seminarier i Visby/Almedalen, Stockholm och Göteborg som mötesplatser mellan vård- och kultursektorn. Härigenom har kontaktytor för sektorsövergripande insatser skapats. Seminarierna har lockat deltagare från hela landet.

 

Korta slutsatser

Vi kan konstatera

– att målgrupperna inte är ”vården”, utan var och en av oss som patienter, äldre, närstående eller vårdpersonal

– att det finns ett intresse från kulturlivets aktörer att i högre grad nå ut i vården och att man gärna bidrar med sina produktioner, men att personer som inte kan ta sig till kulturscenerna sällan är prioriterad publik i det dagliga arbetet

– att flera kulturinstitutioner har ökat tillgängligheten genom att skapa en egen play-kanal, men att här saknas någon som ta hand om användarperspektiv såsom programpresentationer, mångfald och jämlikhet

– att det finns intresse inom vården för dygnet-runt-tillgång till kultur, samt att arbeta med ett utbud på nya sätt, men att det samtidigt finns utmaningar med att hinna engagera sig i ett utvecklingsarbete

– att inte alla vårdmiljöer är tekniskt rustade för att ta emot ett kulturutbud i TV:n, samt att vissa inte har tillräcklig internetkapacitet för streaming, men att bättre IT-lösningar är på ingång, och att en webbaserad gratistjänst är rimligt för framtiden

– att vi behöver samarbetspartners inom teknik och KKN som har ett särskilt intresse av målgrupperna, av kultur och av god kommunikation, så att insatserna blir optimala till rimliga kostnader

– att vi bör anta ett tydligt vårdperspektiv med användaren i centrum för att säkra tillgång och användarvänlighet, och att vi behöver goda ambassadörer som hjälper till att berätta om kulturens värde

– att kultur i många fall blir synonymt med existentiella frågor just i vårdmiljön, och därmed livsviktigt – att regioners mer eller mindre vattentäta skott mellan förvaltningar gör att ”det digitala” lätt hamnar mellan stolarna

– att jämställdhet bör beaktas över hela produktions- och distributionskedjan som är beroende av insatser som idag är mansdominerade (IT, teknik, film) respektive kvinnodominerade (omsorgspersonal, aktivitetssamordnare)

Projektet har kommunicerats genom en utvecklingsblogg (denna) samt genom plattformen för testsändningar, DLA Care (namnet iom den tekniska anknytningen till DLA Play under testperioden).

Arbetet har mött Kulturrådets prioritering gällande projekt ”av strategisk och nationell betydelse som beaktar de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärligt förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet”, dvs. projekt som har ”effekter som sträcker sig utöver den regionala betydelsen av projektet, exempelvis projekt som är metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet” (KUR).

Läs mer i slutrapporten, se ovan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s