Kulturarenan: En e-hälsotjänst

Nu har vi smyglanserat Kulturarenan – en e-hälsotjänst för dig som är tillfälligt eller långvarigt sjuk samt för dig som är närstående eller vårdpersonal. Nu kopplas referensgrupper successivt på så att vi tillsammans med användare i vården kan optimera tjänsten.

Här kan du lätt hitta till konserter och annan scenkonst, öppna samtal och filmer från arkiven. Du som är vårdpersonal ska även få handledning i hur du kan använda Kulturarenan, samt hur du kan boka levande kulturbesök in emellan upplevelserna via skärm.

Se musikern Janne Schaffer berätta om varför musiken är viktigt när livet känns svårt. ”Man får inte glömma bort kulturen!” 

Annonser