Förankring i Norrbotten

Norrbottens läns landsting har varit en av samarbetsparterna i utvecklingsarbetet som nu leder fram till Kulturarenan – läs mer här. I slutet på februari kommer Betaniastiftelsen tillsammans med Studio Acusticum att återkoppla till Norrbotten och träffa några aktörer som har betydelse både för utvecklingen hittills och i framtiden.

Det handlar dels om Piteå kommun som har trott på att långsiktigt arbete kring digital kulturtillgång kommer att ge resultat, och därför har ställt betydande resurser till förfogande, dels om innehållsproducenter som önskar nå ut till målgrupper inom vården, men som behöver stärkta förutsättningar för digitalproduktion, t ex Dans i Nord, Filmpool Nord och Norrbottensteatern. Norrbottensmusiken finns redan representerade på Kulturarenan genom konserter med Norrbotten NEO, Norrbotten Big band och konserter från festivalen för ny musik New Directions, men även på musiksidan måste avsättas resurser för att spela in.

Vi kommer också att tillsammans titta på möjligheterna för en digital ”gästspelsscen” för de av Norrbottens innehållsproducenter som inte har egna playtjänster, i syfte att kunna nå ut även med enstaka produktioner till användare i vården som längtar efter kulturupplevelser.

Annonser