Snart publiceras Kulturarenan!

I början av februari smygstartar vi Kulturarenan – Kultur där du är och när du behöver den. På Kulturarenan förmedlas kulturupplevelser från våra scener – musiken är först ut, men även teater, dans, film, litteratur, bildkonst och kulturarv finns med i arbetet – så att den som inte kan ta sig till scener och utställningslokaler kan vara lika delaktiga i kulturlivet som annan publik.

Kulturarenan är även en resurs för vårdpersonal som får handledning, inspiration och utbildning gällande kulturens betydelse för människan i vårdsituationen. Vid uppstarten aktiveras att antal referensgrupper över hela landet som blir delaktiga i att optimera användarvänligheten. Kulturarenan visar hur också kultur kan ta plats som ett existentiellt stöd inom e-hälsa.

Kulturarenan produceras av Betaniastiftelsen i samarbete med ett stort antal aktörer inom både vård, kultur och e-hälsa. På innehållssidan ser vi produktioner från bl a Göteborgs symfoniker och Stockholms konserthus.

Annonser