”en clown och en präst”

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 14.34.16”En skådespelare är ju den perfekta blandningen av en clown och en präst.

Det finns nånting väldigt grundläggande i det här med att en skådespelare tar människors känslor, genomlever dem, och visar dem.

Det är vårt heliga uppdrag, att kunna bära allt möjligt, märkligt, tänkbart, mänskligt. Gå in i det, våga vara i det, och ge det vidare till människor, så att inte alla ska behöva gå in i det.”

(Stina Ekblad, skådespelare, om Kulturarenan)

Varför är kulturtillgång  livsviktigt, och varför kultur på skärm? Se hela filmen med Stina samt flera testimonials på Om Kulturarenan.

Slutrapport Kulturella rendezvous

Här kan du läsa slutrapporten för projektet Kulturella rendezvous.

Utdrag ur sammanfattning:

Sedan 2014 har ett utvecklingsarbete bedrivits för ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer via digital förmedling. Projektet gavs namnet Kulturella rendezvous för att signalera det kärleksfulla möte som kan uppstå dels när människan individuellt möter konsten och kommer i kontakt med sitt inre, dels när vi kommer samman i gemenskap kring en föreställning och det goda eller skavande samtalet uppstår, för konsten kan inspirera till båda.

Projektet har byggt på tydliga visioner och lyhördhet, och antagit utmaningar med arbetslust. Kulturella rendezvous har tagit avstamp i att daglig tillgång till kultur kan öka livskvaliteten samt hur kulturinstitutionernas produktioner kan nå ända fram till personer i vården. I samarbete med kulturinstitutioner som själva producerar för skärm har vi under en testperiod förmedlat konserter och föreställningar via IPTV till två sjukhus i Norrbotten och till ett antal vård- och omsorgsboenden i Piteå, Jönköping och Göteborg.

I dialog med vården har även lagts en grund för aktivering kring kulturutbudet. Ett övergripande mål har varit att visa på framgångsrik samverkan mellan civilsamhälle, idéburen sektor, det offentliga samt kulturella och kreativa näringar (KKN).

I projektet har genomförts tre större seminarier i Visby/Almedalen, Stockholm och Göteborg som mötesplatser mellan vård- och kultursektorn. Härigenom har kontaktytor för sektorsövergripande insatser skapats. Seminarierna har lockat deltagare från hela landet.

Läs mer här.

Fin uppmärksamhet i norr

Karl Petersen Kommunalråd Luleå

I sin krönika i NSD (Norrländska Socialdemokraten) den 9 mars uppmärksammade det tidigare kommunalrådet i Luleå Karl Petersen Kulturarenan:

”Kulturarenan arbetar för att även de människor som inte kan uppleva kulturen i konserthus och teatersalonger, ska få tillgång till den genom TV och dataskärmar. Ett fint mål och en utmärkt idé. Alla människor behöver kultur!”

Det tackar vi för!

 

Kulturarenan: En e-hälsotjänst

Nu har vi smyglanserat Kulturarenan – en e-hälsotjänst för dig som är tillfälligt eller långvarigt sjuk samt för dig som är närstående eller vårdpersonal. Nu kopplas referensgrupper successivt på så att vi tillsammans med användare i vården kan optimera tjänsten.

Här kan du lätt hitta till konserter och annan scenkonst, öppna samtal och filmer från arkiven. Du som är vårdpersonal ska även få handledning i hur du kan använda Kulturarenan, samt hur du kan boka levande kulturbesök in emellan upplevelserna via skärm.

Se musikern Janne Schaffer berätta om varför musiken är viktigt när livet känns svårt. ”Man får inte glömma bort kulturen!” 

Förankring i Norrbotten

Norrbottens läns landsting har varit en av samarbetsparterna i utvecklingsarbetet som nu leder fram till Kulturarenan – läs mer här. I slutet på februari kommer Betaniastiftelsen tillsammans med Studio Acusticum att återkoppla till Norrbotten och träffa några aktörer som har betydelse både för utvecklingen hittills och i framtiden.

Det handlar dels om Piteå kommun som har trott på att långsiktigt arbete kring digital kulturtillgång kommer att ge resultat, och därför har ställt betydande resurser till förfogande, dels om innehållsproducenter som önskar nå ut till målgrupper inom vården, men som behöver stärkta förutsättningar för digitalproduktion, t ex Dans i Nord, Filmpool Nord och Norrbottensteatern. Norrbottensmusiken finns redan representerade på Kulturarenan genom konserter med Norrbotten NEO, Norrbotten Big band och konserter från festivalen för ny musik New Directions, men även på musiksidan måste avsättas resurser för att spela in.

Vi kommer också att tillsammans titta på möjligheterna för en digital ”gästspelsscen” för de av Norrbottens innehållsproducenter som inte har egna playtjänster, i syfte att kunna nå ut även med enstaka produktioner till användare i vården som längtar efter kulturupplevelser.

Snart publiceras Kulturarenan!

I början av februari smygstartar vi Kulturarenan – Kultur där du är och när du behöver den. På Kulturarenan förmedlas kulturupplevelser från våra scener – musiken är först ut, men även teater, dans, film, litteratur, bildkonst och kulturarv finns med i arbetet – så att den som inte kan ta sig till scener och utställningslokaler kan vara lika delaktiga i kulturlivet som annan publik.

Kulturarenan är även en resurs för vårdpersonal som får handledning, inspiration och utbildning gällande kulturens betydelse för människan i vårdsituationen. Vid uppstarten aktiveras att antal referensgrupper över hela landet som blir delaktiga i att optimera användarvänligheten. Kulturarenan visar hur också kultur kan ta plats som ett existentiellt stöd inom e-hälsa.

Kulturarenan produceras av Betaniastiftelsen i samarbete med ett stort antal aktörer inom både vård, kultur och e-hälsa. På innehållssidan ser vi produktioner från bl a Göteborgs symfoniker och Stockholms konserthus.

Pilotstudie Kungl. Musikhögskolan

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har, i ett samarbete med Betaniastiftelsen, beviljats medel från Geriatriska fonden för att i en kvalitativ studie utvärdera Kulturarenan som resurs i äldreomsorgen. Den gemensamma förhoppningen är att studien kan belysa om, och i så fall på vilket sätt,
digitalt förmedlad kultur kan vara en resurs och främja det friska hos äldre som får vård. Studien presenteras hösten 2017.

Barn- och ungdomsfilm på sjukhus

Genom ett samarbete med BUFF Filmfestival kommer barn och unga på sjukhus att kunna ta del av biofilm. ”I festivalens biomörker får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus.”

Inför nästa filmfestival i mars 2017 planerar BUFF filmvisningar på riktig duk på tre sjukhus i Skåne, och vår förhoppning är att några filmer ska kunna visas även utanför festivalperioden via Kulturarenan för att nå ännu fler barn. Genom samarbetet får Kulturarenan tillgång till ett högkvalitativt innehåll för barn och unga, samtidigt som BUFF kan ta del av Betaniastiftelsens nätverk inom vård och omsorg. Det ser vi fram emot! Läs mer om vad en BUFF-film är.

Samtal i vården om kultur på skärm

Under december och januari samarbetar Betaniastiftelsen med Ingrid Hammarlund, lektor i musikterapi, sakkunnig inom kultur och hälsa och fd ämnesansvarig på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Med Ingrids hjälp förs samtal på bl a Sunderby sjukhus i Luleå samt Stockholms sjukhem och boendet Löjtnantsgården i Stockholm kring kultur på skärm och vad den har för betydelse och utrymme. Samtalen ska ligga till grund för ett handledningsmaterial som kommer att publiceras på Kulturarenan i samband med lansering, våren 2017.

Statens roll?

Vi är mycket tacksamma för det stöd som Kulturrådet har givit för utvecklingsarbetet kring digitala kulturlösningar för vårdmiljöer. Förra veckan träffade vi, i samma möte, tjänstemän från kultur- och socialdepartementet, för att diskutera hur den tjänst vi utvecklar bäst kan finansieras på sikt; viktigt för oss är att våra insatser kommer människor till del, och inte fastnar i förvaltningsstuprör eller i teknikutvecklingens väntrum. Vi tackar departementsrepresentanterna för en mycket bra diskussion om detta, och ser med tillförsikt fram emot ett gemensamt ansvar för både produktions- och distributionsfrågan framöver.